2023 Freiraum Galerie – Köln

2019 Tenri Japanisch-Deutsche Kulturwerkstatt – Köln

2017 K49 – Köln

2014 Werkschau – Stadtmuseum Euskirchen

2012 Galerie Freiraum – Köln

2010 Kunstverein Brühl

2009 BBK – Stapelhaus Köln